Werkwijze

Wat kun je van Regio Talent verwachten?

Persoonlijke aandacht, snelheid én kwaliteit, gericht op jouw specifieke wervingsvraagstuk. Regio Talent hanteert een duidelijke en resultaatgerichte aanpak.

Onze jarenlange ervaring op de regionale arbeidsmarkt en de diversiteit aan vacatures die wij hebben vervuld vanaf 2006, maakt dat wij een uitgebreid netwerk hebben opgebouwd in deze regio.

Exclusiviteit

Wij werven uitsluitend op basis van exclusiviteit. Een bewuste keuze die wij al jaren geleden gemaakt hebben en waar wij in geloven.

Samenwerking op basis van exclusiviteit bied jou en ons de grootste kans op een succesvolle invulling van uw vacature. Regio Talent committeert zich aan een succesvolle invulling, waarbij wij voor drie maanden exclusiviteit vragen. In deze periode zetten we alle mogelijke middelen die ons ter beschikking staan om kandidaten te vinden en te benaderen.

In ruil voor dit commitment hebben een aantrekkelijke tariefstelling.

Het is onze overtuiging dat wij door deze exclusieve focus op jouw vacature van toegevoegde waarde kunnen zijn bij het tot stand brengen van een duurzame plaatsing.

Onze aanpak

Om tot een succesvolle invulling van de vacature te komen, kiezen wij voor de volgende aanpak: 

  • Inventarisatie

In overleg met jou als opdrachtgever wordt het profiel van de vacature/functie opgesteld. Wat zijn de kernpunten van de functie? Wat wordt er precies van de kandidaat verwacht? Welk type persoonlijkheid past er in het team? We zoomen in op cultuur, team, strategie en visie. Uiteraard dagen we je uit en geven we advies.

  • Talent werving

De vacaturetekst zal na goedkeuring met jouw bedrijfsnaam worden gepubliceerd op de site van Regio Talent, LinkedIn, overige jobboards en op de website van jouw eigen organisatie, met een verwijzing naar ons bureau. Vervolgens starten we met de uitgebreide search. Hiervoor maken we gebruik van o.a. onze eigen database, ons uitgebreide netwerk en onze LinkedIn Recruiter seats.

  • Talent selectie

Het voeren van uitgebreide selectiegesprekken bij ons op kantoor (of online). Inclusief het afnemen van twee online vragenlijsten van Assessio Bloom, waarin talenten, drijfveren en gedrag voorkeurstijlen inzichtelijk gemaakt worden. Het specifieke competentieprofiel voor deze functie wordt bij aanvang van dit werving- & selectieproces met je afgestemd.

  •  Talent presentatie

Presenteren en bespreken van de door ons geselecteerde kandidaten en het inplannen van de gesprekken.

  • Talent benoeming

Het adviseren en begeleiden van werkgever en gekozen kandidaat bij de totstandkoming van een passend aanbod.

  • Opvolging

Wij streven naar een duurzame samenwerking én plaatsing. Om dit te blijven volgen plannen wij na de start van de kandidaat opvolgingsafspraken in met de kandidaat en de leidinggevende. Tijdens deze momenten bespreken we hoe de samenwerking zich ontwikkelt in de praktijk.

Garantie

Omdat je Regio Talent als enige bureau de opdracht gunt (exclusiviteit) en daarmee het vertrouwen geeft aan Regio Talent om deze vacature succesvol in te vullen, bieden wij je een zogenoemde garantieregeling aan. Wij vertellen je daar graag meer over tijdens onze kennismaking en bij het inventariseren van jouw vacature.

Contact

Onze opdrachtgevers