Werkwijze

Hoe werken wij voor jou?

Wij werken tweeledig: we werken vanuit concrete vacatures, waarvoor we in opdracht van organisaties naar geschikte kandidaten zoeken, naar jou dus! En we werken vanuit jouw talenten en wensen, zodat we actief en samen met jou op zoek gaan naar de juiste vervolgstap in je carrière!

Je reageert direct op een openstaande vacature op onze website of je stuurt een open sollicitatie. Je krijgt snel een bericht van ons met een inschatting van onze kant of we je direct of op termijn zullen uitnodigen voor een kennismaking.

Wanneer we je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek (oriënterend of vacaturegericht), krijg je van ons de gelegenheid om vooraf een online assessment te maken. Dit geeft je inzicht in je eigen talenten , drijfveren en competenties. De resultaten vormen samen met onze uitgebreide persoonlijke kennismaking,  je motivatie, ambitie en wensen een totaalbeeld van wie je bent en waar je voor staat.

Daarna zullen we je actief begeleiden gedurende jouw werving- & selectieprocedure of we spreken af dat we op zoek gaan naar een passende functie binnen een passende organisatie. We benaderen je opnieuw wanneer zich een concrete vacature voordoet.

Een strikt persoonlijke en professionele werkwijze dus, met oog en aandacht voor jouw wensen. We werken zorgvuldig en kunnen onze tijd en aandacht richten op jou en op jouw loopbaankansen.

Drijfveren en persoonlijkheid

Regio Talent en onze partner H&S Adviesgroep hebben in de loop der jaren heel veel ervaring opgedaan in het in kaart brengen van competenties, gedrags(voorkeurs)stijlen en drijfveren.

Binnen Regio Talent maken we gebruik van de online vragenlijsten en rapportages van Assessio Bloom om tijdens het kennismakingsgesprek jouw competenties en voorkeurgedragsstijlen inzichtelijk te maken en met jou te kunnen bespreken. Ook helpt het ons om jou nog beter te begrijpen en onze indruk te objectiveren.

Privacy gewaarborgd!

Je kunt er van op aan dat jouw persoonlijke gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden zullen worden verstrekt. Wij hanteren een privacy protocol.

Lees ons privacy statement

Onze opdrachtgevers